Korrekturläsning böcker

Normalt när vi läser slår blicken bara ned på ett par ställen per rad. Mer behövs inte för att vi ska kunna uppfatta allt som står, eftersom vi är vana vid ordbilderna. Korrekturläsning däremot måste få ta tid, för blicken måste hinna syna varje ord – till och med varje bokstav.

Observera att korrekturläsningen är den allra sista putsningen av en i övrigt färdig text. Innan texten korrekturläses måste den alltså ha blivit redigerad av en redaktör.

Vid en korrekturläsning kontrollerar jag bland annat:

  • Stavning, grammatik och allmän språkriktighet
  • Interpunktion (kommatering, citatteknik och användandet av övriga skiljetecken)
  • Konsekvens, både vad gäller stavning, innehåll och format
  • Format (indrag, kursiveringar, teckenstorlek osv.)
  • Fakta (dock ej specialiserad terminologi)

Jag har under åren korrekturläst ett 30-tal böcker i alla tänkbara genrer, både översättningar och böcker med svenska som originalspråk.