Övrig språkgranskning

Alla företag producerar i dag texter av olika slag. Det kan handla om hemsidestexter, marknadsföringsmaterial, broschyrer, rapporter, nyhetsblad, utskick etc. Oavsett om de ska spridas externt eller användas internt är det viktigt att de är språkligt korrekta. Det gör att budskapet lättare går fram och ger ett gott intryck.

Jag granskar snabbt och effektivt era texter och hjälper er till ett korrekt och ändamålsenligt språk. Välkomna att kontakta mig för offert!