Utbildning

Kurser och föreläsningar
Vid förfrågan kan jag erbjuda skräddarsydda kurser i översättning och svensk språkriktighet. Det går även bra att boka mig för en föreläsning om översättaryrket och översättarens roll i bokbranschen. 

Undervisning
Från hösten 2013 till våren 2016 undervisade jag på det numera nedlagda Översättarprogrammet vid Uppsala universitet och var även handledare till studenter som skrev sitt examensarbete.

Under 2015 och 2016 undervisade jag i svenska som andraspråk via CB Språktjänster och gav privatlektioner i spanska.

Hösten 2017 undervisade jag på Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet i kursen "Skönlitterär översättning".

Våren 2018 undervisade jag på Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet i kursen "Översättning i teori och praktik II".

Hösten 2020 undervisar jag på Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet i kursen "Litterär översättning och redaktörsarbete".